fbpx

Đúng vậy, phải gọi chính xác đây là “chuyến đánh hàng thế kỷ” ngoạn mục nhất trong 29 năm cuộc đời.

#1 Blogging from Your Wix Blog Dashboard

Đó là một ngày cuối xuân, đầu hè tháng 3 năm 2018.
Nếu ai ở Gò Vấp mà không biết đến quán Ốc lắc Cô Mai thì hơi phí. Và đây cũng chính là nơi khơi nguồn kế hoạch cho chuyến đi đánh hàng thế kỷ nhây nhất trong 29 năm cuộc đời của mình. Mắc cười vãi… là đứa châm ngòi cuối cùng lại là đứa không tham gia =)).

Layout cải tạo văn phòng KMS Cộng Hòa

#2 Blogging from Your Published Site

 

Đó là một ngày cuối xuân, đầu hè tháng 3 năm 2018.
Nếu ai ở Gò Vấp mà không biết đến quán Ốc lắc Cô Mai thì hơi phí. Và đây cũng chính là nơi khơi nguồn kế hoạch cho chuyến đi đánh hàng thế kỷ nhây nhất trong 29 năm cuộc đời của mình. Mắc cười vãi… là đứa châm ngòi cuối cùng lại là đứa không tham gia =)).
Đó là một ngày cuối xuân, đầu hè tháng 3 năm 2018.

Nếu ai ở Gò Vấp mà không biết đến quán Ốc lắc Cô Mai thì hơi phí. Và đây cũng chính là nơi khơi nguồn kế hoạch cho chuyến đi đánh hàng thế kỷ nhây nhất trong 29 năm cuộc đời của mình. Mắc cười vãi… là đứa châm ngòi cuối cùng lại là đứa không tham gia =)). Đó là một ngày cuối xuân, đầu hè tháng 3 năm 2018. Nếu ai ở Gò Vấp mà không biết đến quán Ốc lắc Cô Mai thì hơi phí. Và đây cũng chính là nơi khơi nguồn kế hoạch cho chuyến đi đánh hàng thế kỷ nhây nhất trong 29 năm cuộc đời của mình. Mắc cười vãi… là đứa châm ngòi cuối cùng lại là đứa không tham gia =)).

 

#3 Blogging from Your Published Site

 

Đó là một ngày cuối xuân, đầu hè tháng 3 năm 2018.
Nếu ai ở Gò Vấp mà không biết đến quán Ốc lắc Cô Mai thì hơi phí. Và đây cũng chính là nơi khơi nguồn kế hoạch cho chuyến đi đánh hàng thế kỷ nhây nhất trong 29 năm cuộc đời của mình. Mắc cười vãi… là đứa châm ngòi cuối cùng lại là đứa không tham gia =)). Đó là một ngày cuối xuân, đầu hè tháng 3 năm 2018. Nếu ai ở Gò Vấp mà không biết đến quán Ốc lắc Cô Mai thì hơi phí. Và đây cũng chính là nơi khơi nguồn kế hoạch cho chuyến đi đánh hàng thế kỷ nhây nhất trong 29 năm cuộc đời của mình. Mắc cười vãi… là đứa châm ngòi cuối cùng lại là đứa không tham gia =)).
thiet-ke-thi-cong-van-phong-lam-viec-kms-cong-hoa-dandelion

Thiết kế thi công văn phòng làm việc @KMS Technology

 

Đó là một ngày cuối xuân, đầu hè tháng 3 năm 2018.
Nếu ai ở Gò Vấp mà không biết đến quán Ốc lắc Cô Mai thì hơi phí. Và đây cũng chính là nơi khơi nguồn kế hoạch cho chuyến đi đánh hàng thế kỷ nhây nhất trong 29 năm cuộc đời của mình. Mắc cười vãi… là đứa châm ngòi cuối cùng lại là đứa không tham gia =)). Đó là một ngày cuối xuân, đầu hè tháng 3 năm 2018. Nếu ai ở Gò Vấp mà không biết đến quán Ốc lắc Cô Mai thì hơi phí. Và đây cũng chính là nơi khơi nguồn kế hoạch cho chuyến đi đánh hàng thế kỷ nhây nhất trong 29 năm cuộc đời của mình. Mắc cười vãi… là đứa châm ngòi cuối cùng lại là đứa không tham gia =)).
Đó là một ngày cuối xuân, đầu hè tháng 3 năm 2018.
Nếu ai ở Gò Vấp mà không biết đến quán Ốc lắc Cô Mai thì hơi phí. Và đây cũng chính là nơi khơi nguồn kế hoạch cho chuyến đi đánh hàng thế kỷ nhây nhất trong 29 năm cuộc đời của mình. Mắc cười vãi… là đứa châm ngòi cuối cùng lại là đứa không tham gia =)). Đó là một ngày cuối xuân, đầu hè tháng 3 năm 2018. Nếu ai ở Gò Vấp mà không biết đến quán Ốc lắc Cô Mai thì hơi phí. Và đây cũng chính là nơi khơi nguồn kế hoạch cho chuyến đi đánh hàng thế kỷ nhây nhất trong 29 năm cuộc đời của mình. Mắc cười vãi… là đứa châm ngòi cuối cùng lại là đứa không tham gia =)).
error: Content is protected !!